کلم بروکلی مرغوب مخصوص صادرات به روسیه

آیا کلم بروکلی مرغوب مخصوص صادرات به روسیه را به این کشور ارسال کرده اید؟ کشور روسیه از بزرگترین واردکنندگان کلم بروکلی به صورت تازه و عمده می باشد. در صورتی که شما فروشنده یا خریدار این محصول هستید می توانید از این مرکز استفاده کنید و محصول خود را خرید یا عرضه نمایید.
روسیه کشوری است که در طول سال نیاز به وارد سبزیجات پرمصرفی مانند کلم بروکلی دارد. اگر درخواستی از روسیه دارید باید از بازار آن کشور قیمتی داشته باشید تا متضرر نشوید. کلم بروکلی حتما باید در سردخانه بوده باشید در غیر اینصورت ماندگاری آن پایین می آید.