کلم بروکلی مرغوب برای صادرات عمده

آیا می دانید کلم بروکلی مرغوب برای صادرات بصورت عمده را باید از کدام مراکز تهیه نمود؟ کلم بروکلی از جمله صیفی جاتی است که جای خود را در بیشتر کشورها از جمله روسیه باز نموده است.

هنگام ارسال خیلی باید توجه کرد که محصولات خراب و زرد نشوند. متاسفانه نحوه ارسال کلم بروکلی از ایران به روسیه بسیار بد و ناپسند است.

به طوری که از یخ استفاده می شود. ما باید حداقل از کشورهای دیگر در مبحث بسته بندی الگو بگیریم تا محصولاتمان توان رقابت در بازارهای بین الملل را داشته باشند.

  • بیشتر بخوانید: کلم