کلم بروکلی صادراتی تازه برای امارات

آیا تا به حال کلم بروکلی صادراتی تازه برای امارات متحده عربی ارسال کرده اید؟

آیا می دانید کشور همسایه امارات از واردکنندگان عمده انواع کلم مانند گل کلم صادراتی و کلم بروکلی است؟

کشورهای عربی از مصرف کنندگان میوه و صیفی جات مخصوصا هویج زردک ایران هستند و سالانه به صورت انبوه به این کشورها ارسال انجام می شود.

اگر توانایی تهیه کلم بروکلی صادراتی را دارید می توانید از طریق این بستر فروش خود چندین برابر افزایش دهید، کلم بروکلی باید قبل از اینکه گل دهد به بازار مصرف برسد و حمل و نقل آن باعث کاهش کیفیت آن نشود.