ویژگی لنت ترمز bhb در مصاحبه جمعی این شرکت بازگو شد

در این مقاله به بررسی عملکرد لنت ترمز، نحوه تعیین سایش آنها و نحوه تعویض لنت ترمز با دستان خود می پردازیم.

لنت ترمز چیست و چه کاربردی دارد؟

کفشک ترمز عنصری لنت ترمز bhb از سیستم ترمز است که بخشی از هر خودرو و همچنین “بدنه” اصلی کار است.

این واحد مسئول ایجاد شتاب است که به دلیل اصطکاک با سطح چرخ و دیسک، حرکت خودرو را کند می کند. بنابراین، نیروی فشار به لحظه ترمز “تبدیل” می شود.

سیستم های ترمز نوع کفشی با تبدیل انرژی کار می کنند. انرژی جنبشی حرکت ماشین با اصطکاک شدید لنت در برابر دیسک، چرخ ها یا درام به گرما تبدیل می شود.

با فشار دادن پدال مناسب در محرک ترمز، فشار توده های هوا، مایع ترمز و همچنین کشش کابل ایجاد می شود.

دومی به موتورهایی مانند سیلندر و پیستون منتقل می شود. آنها وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند که بلوک تا حد امکان با سطح دیسک یا درام تعامل دارد.

، یعنی لنت و دیسک، به شدت گرم می شود و انرژی جنبشی وسیله نقلیه در حال حرکت را “جذب” می کند. در نتیجه متوقف می شود.

دستگاه لنت ترمز را نمی توان پیچیده نامید. این یک صفحه ساخته شده از فلز است. نقش پایه ای را بازی می کند که پوشش اصطکاکی روی آن قرار می گیرد.

این طرح شکل سطحی را که با آن در تعامل است (دیسک، درام) “تکرار” می کند، بنابراین شکلی نیمه دایره یا مستقیم دارد.

آستر با پرچ و چسب مخصوص تا انتها ثابت می شود. در برخی از مدل های اتومبیل های مدرن، لنت مجهز به سنسورهای سایش است. 

ترکیب لنت های مدرن شامل یک پوشش اصطکاکی تخصصی است که برای محافظت و حفظ یکپارچگی سازه در شرایط شدید طراحی شده است (دمای لنت ها اغلب در طول عملکرد سیستم ترمز به 1000 درجه می رسد).