قیمت کلم بروکلی برای صادرات به روسیه

آیا از قیمت کلم بروکلی برای صادرات به روسیه اطلاع دارید؟ چه عواملی باعث افزایش یا کاهش قیمت بروکلی می شوند؟ بسیاری از تجار خرید عمده کلم بروکلی را برای صادرات به روسیه انجام می دهند چرا که بزرگترین بازار اروپا تقاضای فراوانی برای این نوع از کلم می باشد.
کلم بروکلی از ظرافت بیشتری نسبت به سایر کلم ها برخوردار است بنابراین شما باید حساسیت و توجه بیشتری هنگام ارسال به خرج دهید. بهترین نوع ارسال بروکلی به صورت مستقیم است، بدین منظور اگر هنگام ارسال از مبدا تا مقصد از یک ماشین استفاده شود جا به جایی صورت نمی گیرد و دما تغییر نمی کند. هنگام خرید بروکلی دقت کنید که محصول زرد نشده باشد وگرنه محصول تا به مقصد برسد از بین می رود.