قیمت فروش گل کلم صادراتی تازه

آیا از قیمت فروش بادمجان دلمه ای تازه و مرغوب اطلاع دارید؟ قیمت خرید و فروش گل کلم به عوامل بسیار زیادی از جمله فصل آن، میزان کاشت آن، قیمت بازار مقصد و…..ارتباط دارد.

بیشتر بخوانید: فروش کلم پیچ صادراتی

اگر قصد صادرات گل کلم را دارید باید در فصل برداشت آن ارسال کنید که در بازارهای مقصد مانند امارات و روسیه خریدار داشته باشد.

از عوامل دیگر میزان کاشت کشاورز است هر چقدر میزان کاشت کدو سبز بیشتر باشد قیمت تمام شده کشاورز کمتر و می توان با قیمت بهتری خریداری نمود.

قیمت بازار مقصد هم مهم است چرا که اگر قیمت در آن جا پایین باشد دیگر از لحاظ اقتصادی ارسال سودی ندارد. بهتر است هنگام ارسال هزینه ها را برآورد نمایید.