قیمت عرضه انواع کلم برای صادرات اوکراین

آیا از قیمت عرضه انواع کلم برای صادرات به اوکراین اطلاع دارید؟ با توجه به کیفیت خوبی که محصولات کشور ما در بحث صادرات دارد کلم ایران به کشورهایی اروپایی نظیر اوکراین و انگستان هر ساله به صورت عمده صادر می شود.
از مزایایی خوبی که محصولات ما دارد آب و هوا و خاک غنی کشورمان دارد که باعث این مزیت رقابتی در رابطه با محصولات دیگر کشورها دارد. تولید برتر این محصول باعث این رشد شده است و ما باید این مقوله را گسترش دهیم و به سایر محصولات ارتقا دهیم.