قیمت خرید گل کلم سفید برای روسیه

آیا از میزان خرید گل کلم سفید برای روسیه اطلاع دارید؟ گل کلم از محصولات پرمصرف در کشورهای دنیا است.

به ویژه کشورهایی که از لحاظ آب و هوایی خیلی سرد یا خیلی گرم هستند و عمل آوری آن سخت است.

گل کلم در صنایع بسیار استفاده می شود. گل کلم سفید گیاهی سرمادوست است و در فصل برداشت تجار هر روزه به روسیه صادرات دارند. پزشکان خوردن آن را توصیه می کنند.

بازار پرمصرف و بزرگ روسیه همیشه خواهان کلم می باشد ولی حتما باید کیفیت بالایی داشته باشد.