قیمت خرید کلم بروکلی صادراتی به گرجستان

آیا از قیمت خرید انواع کلم مانن کلم بروکلی صادراتی به گرجستان اطلاع دارید؟ گرجستان از مشتریان همیشگی کلم ایران می باشد و در صورتی که می توانید این محصول را ارسال نمایید تا از این بازار استفاده نمایید.
کلم بروکلی باید قبل از باز شدن گل های آن چیده و به سرعن بسته بندی و به بازار هدف ارسال شود در غیر این صورت زرد شده و قابل فروش نمی باشد حتما از افرادی که سابقه ارسال بار دارند مشورت بگیرید تا ضرر مالی نبینید. گرجستان به ایران نزدیک می باشد ولی باید حتما برای صادرات به هر کشوری برنامه ریزی دقیق و خوبی داشت تا احتمال موفقیت بیشتر شود.