قیمت خرید و فروش صادراتی کلم برگ

آیا از قیمت خرید و فروش کلم برک صادراتی اطلاع دارید؟ چه عواملی باعث افزایش و یا کاهش قیمت کلم می شود؟ همیشه در زمان رسیدن میوه و صیفی جات به فصل برداشت قیمت آن ها بیشتر می شود و به اصطلاح نوبرانه می گویند و بعد از مدتی کاهش می یابد.
حمل و نقل و بسته بندی از عواملی است که باعث تغییر قیمت ها می شود. قیمت کلم با توجه به مکان کشت متفاوت است یعنی اگر از آن جنس زیاد باشد قیمت آن نسبت به سایر استان ها کمتر است. هر قدر کیفیت و بذر کلم خوب و صادراتی باشد قیمت ان بیشتر است، از طرفی باید به بازار مقصد هم توجه داشت.