قیمت تولید کلم سنگ

آیا وقتی در تولید کلم سنگ شرکت ها هزینه بیشتری بپردازند، در قیمت فروش محصول نیز تاثیر خواهد داشت؟ برای این منظور آیا شرکت ها خواهند توانست عرضه محصول بهتر داشته باشند؟
کلم سنگ یکی از انواع کلم بوده که ایرانی ها از گذشته به آن آشنایی داشته و آن را در غذاهای مختلف بکار می برند. از همین رو در حال حاضر نیز شرکت های مختلف آن را تولید و به بازار عرضه می دارند.
بی شک تولید کننده ها باید برای کشت کلم سنگ هزینه های را متقبل شوند که این هزینه ها در هنگام تعیین قیمت محصول تاثیر زیادی خواهد داشت. از همین رو می تواند در افزایش و یا کاهش قیمت آن هزینه ها تاثیر داشته باشد.
منبع: میوه و تره بار ایران