فروش کلم پیچ صادراتی اعلا در توری

آیا توانایی فروش کلم پیچ صادراتی اعلا در توری را دارید؟ آیا امکانات سورتینگ را در کنار فروش می توانید انجام دهید؟ امروزه دیگر تاجری کلم را به صورت فله به روسیه و سایر کشورها ارسال نمی کند، زیرا دیگر ارسال به صورت فله و بدون بسته بندی منسوخ و از رده خارج شده است.
تجار ایرانی باید خود را با علم روز پیشرفت دهند چرا که از بازار عقب می مانند. اگر به محصولات صادراتی سایر کشورها نگاهی بیندازند تفاوت محصولات آنها با خود را بهتر درک می کنند و آن هم بسته بندی می باشد. حتی کیفیت محصولات ایرانی از بیشتر کشورها بالاتر است ولی به دلیل بسته بندی نامناسب فروش آن کمتر از رقبا است. بهتر است کلم در توری یا سبد ارسال شود که حمل و نقل آن هم راحت و ضایعات آن کمتر شود.