فروش کلم پیچ سفید به ارمنستان

آیا فروش و صادرات انواع بادمجان دلمه ای را تجربه کرده اید؟ آیا می خواهید انواع کلم پیچ به ارمنستان صادر کنید؟

کشور ارمنستان از جمله کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق است که میزان تولیدات بالایی در صیفی جات ندارد.

از این رو شما می توانید در صورت درخواست انواع کدو سبز را به این کشور صادر کنید. ولی حتما از بازار هدف و میزان تقاضا در فصول مختلف سال اطلاع حاصل کنید تا ضرر نکنید.