فروش کلم برگ سورت شده به عراق

فروش کلم برگ سورت شده به عراق را می توانید به طور همیشگی از این مرکز انجام دهید و فروش خود را افزایش دهید. با آمدن فصل سرما صادرات کلم برگ فرمز و سفید به عراق به طور چشمگیری افزایش می یابد.
اگر دارای واحد سورتینگ هستید می توانید انواع کلم و گل کلم خود را به عراق، روسیه و امارات صادر نمایید و تجارت خود را گسترش دهید. با توجه به روابط ما با عراق ارسال و بسته بندی آن راحت تر از کشورهای دیگر است بنابراین این بازار را از دست ندهید.