فروش کلم بروکلی با بسته بندی صادراتی

در صورتی که در کارگاه سورتینگ فعالیت دارید و یا کلم بروکلی با بسته بندی صادراتی دارید می توانید برای فروش و صادرات آن از این مرکز استفاده نمایید.
کلم پیچ صادراتی حساسیت زیادی دارد که هنگام حمل باید خیلی به آن دقت نمود. کلم بروکلی را از قبل شروع به گل دهی باید به بازار مصرف رساند.

امروزه با توجه به خواص فراوانی که برای کلم بروکلی شمرده اند مصرف آن در جهان به خصوص در کشورهای همسایه ما مانند امارات و روسیه در حال افزایش است. شما می توانید با مزیت قیمتی خود فروش بیشتری داشته باشید.