فروش عمده گل کلم صادراتی در سبد

آیا قصد فروش گل کلم صادراتی در سبد را دارید؟ آیا می توانید محصول صادراتی تهیه نمایید؟ بسیاری از کارگاه های سورتینگ تقاضای فروش و صادرات گل کلم به روسیه و کشورهای عربی را دارند؟
بیشتر صادرکنندگان صیفی جات مانند کلم سبز و کلم پیچ محصولات را در سبد حمل می کنند چرا که آسیب کمتری به محصول وارد می شود.

ولی اگر در توری این کار انجام شود احتمال لح شدگی محصول بیشتر می شود.

کلم سفید صادراتی با ماشین های چادری به آستارا رفته و پس از سورت در ماشین های یخچال دار به مقصد روسیه ارسال می شوند.