فروش عمده گل کلم سفید برای صادرات

آیا می توانید فروش عمده گل کلم را انجام دهید؟ صادرات گل کلم سفید با چگونه باشد؟ مشتریان صادراتی ممکن است در خصوص انتخاب یک محصول با مشتریان داخلی متفاوت باشند. زیرا آنها از لحاظ فرهنگی در یک کشور با فرهنگ و آداب و رسوم مختلف تربیت شده اند. بنابراین ما باید به مسائل فرهنگی بیش از پیش در صادرات محصولات توجه کنیم. باید محصولات با سایز مناسبی صادر شود تا از لحاظ فروش آسوده تر باشیم.