فروش عمده کلم برگ فله برای روسیه

آیا تا به حال درخواست فروش کلم برگ فله برای روسیه داشته اید؟ چگونه کلم را ارسال می نمایند؟ بسیاری در فصل زمستان انواع کلم را از تجاری که در روسیه هستند درخواست دارند. شما می توانید کلم را با برگ های ارسال نمایید تا سالم و با ماندگاری بالا برای مصرف کننده برسد.
بیشتر صادرکنندگان کلم را در توری می ریزند و در صورت نیاز به سورت کردن آن را در آستارا سورت و به ماشین های یخچال دار روس یا آذربایجانی می ریزند و از طریق زمینی بار خود را ارسال می کنند. عده ای هم کلم پیچ را درون سبد می ریزند که این روش باعث آسیب کمتری به کلم ها می شود.