فروش عمده کلم بروکلی صادراتی مرغوب

آیا تمایلی به خرید و فروش عمده کلم بروکلی مرغوب صادراتی از کرج یا دزفول را دارید؟ امروزه بیشترین حجم کلم بروکلی به خارج از کشور صادرات می شود.

با توجه به اینکه در کشور ما استفاده از سبزیجات جدید خیلی دیر در سبد غذایی مردم جا می گیرد، بهترین کار ارسال آن ها به خارج از کشور است.

بیشتر بخوانید: فروش کلم پیچ صادراتی

کلم بروکلی در کشور ما نسبت با سایر کشورها کمتر استفاده می شود واگر مازاد را صادر نکنیم کشاورزان بسیار ضرر می کنند. فدراسیون روسیه در فصل زمستان جزو بزرگترین مصرف کنندگان این کلم محسوب می شود.

  • بیشتر بخوانید: کلم