فروش عمده و باکیفیت کلم برگ سفید

آیا از میزان فروش کلم باکیفیت و کلم برگ سفید اطلاعاتی دارید؟ کشور ماز از کشورهای کشت کننده انواع کلم می باشد و میزان مصرف بالایی دارند چه تازه خوری و چه در استفاده در ترشی جات و مصارف گوناگون. در هنگام فروش کلم برگ سفید باید مراقب باشیم تا کلم ها بدون زدگی و شته باشند. در هنگام صادرات هم باید خیلی دقت شود تا بار صادراتی از گمرکات بدلیل وجود خرابی برگشت نخورد.