صادرات گل کلم سفید در سبد

آیا نیاز به صادرات گل کلم سفید در بسته بندی سبدی دارید؟ فصل صادرات گل کلم به روسیه و سایر کشورها نیمه دوم سال است چرا که این محصول به صورت عمده در این زمان برداشت و به بازار عرضه می شود.

روسیه که همسایه شمالی ما می باشد از متقاضیان همیشگی و عمده این محصول می باشد و تجار با توجه به درخواست خریداران خود این محصول را ارسال می کنند.

یکی از مواردی که برای خریداران روسی مهم است قدرت ارسال شما می باشد، بدین ترتیب که اگر شما بتوانید به طور همیشه نیاز آن ها را تامین نمایید.

احتمال اینکه همیشه از شما درخواست کنند بیشتر می شود و از طرفی شما باید گل کلم مرغوب را به آن ها تحویل دهید.