صادرات گل کلم سفید در سبد به بلاروس

آیا می دانستید گل کلم سفید در سبد به بلاروس ارسال می شود؟ آیا از صادرات عمده گل کلم ایران اطلاع دارید؟ گل کلم ایران از بهترین گل کلم های تولید شده می باشد که به کشورهای مختلفی ارسال می شود و این مهم را می توان گسترش داد و بازار بزرگتری برای خود ایجاد نمود.
با توجه به فاصله کشورها بهتر است گل کلم را در سبد ارسال نمایید چرا که باعث بهترین ماندن و لح نشدن آن می شود، گل کلم با رسیدن به فصل مصرف خریداران زیادی را جذب خود می کند. به تجار توصیه می شود حتما هنگام خرید جنس صادراتی به بذر آن هم توجه کنند چرا که بذر محصول در میزان ماندگاری و کیفیت آن بسیار موثر است.