صادرات گل کلم در بسته بندی سبدی

صادرات گل کلم در بسته بندی سبدی یکی از بهترین روش ها برای ارسال محصولات به صورت عمده می باشد. برای اینکه بار شما سالم به مقصد برسد سبد یکی از این وارد است. بسیاری از تجار خواهان ارسال بار در بسته بندی توری هستند که حجم بیشتری را بتوانند ارسال کنند ولی به این نکته که از کیفیت بار کاسته می شوند دقت نمی کنند.
گل کلم را نمی شود روی هم انداخت چرا که امکان لح شدگی و از بین رفتن محصولاتی که در زیر وجود دارد بیشتر می شود و سرمایه تجار در خطر می افتد.