صادرات کلم پیچ قرمز عمده برای عراق

آیا می خواهید صادرات کلم پیچ قرمز عمده برای عراق انجام دهید؟ عراق از کشورهای با آب و هوای گرم می باشد که صیفی جات بسیاری با تناژ انبوه از ایران وارد می کند.
صادرات کلم سودآوری خوبی دارد چرا که محصولات کشاورزی باید به سرعت وارد بازار و مصرف شوند و کشورهایی نظیر عراق و روسیه که آب و هوای بسیار گرم و بسیار سردی دارند امکان کشت ندارند و باید این محصول را وارد کنند. در صورتی که می توانید این کار را انجام دهید می توانید علاوه بر کلم گل کلم و بروکلی را ارسال نمایید.