صادرات کلم برگ سبز مرغوب به عراق

مصرف عمده کلم برگ سبز در عراق باعث صادرات این محصول مرغوب به این کشور شده است. عراق از کشورهای مصرف کننده کلم برگ و گل کلم می باشد که هر ساله به صورت انبوه و کلی به این کشور ارسال می شود.
در صورتی که می توانید محصول باکیفیت، بسته بندی و حمل و نقل آن را انجام دهید می توانید از خریداران این مرکز استفاده کرده و فروش خود را افزایش دهید. با توجه به اینکه احتمال خراب شده کلم برگ زیاد است بهتر است آن را در کانتینرهای یخچال دار ارسال نمایید.