صادرات کلم برگ سبز صادراتی به ارمنستان

صادرات کلم برگ سبز صادراتی به ارمنستان را می توانید در فصل سرما به صورت عمده انجام دهید. کشور ارمنستان با توجه به بعد مسافت به ایران نزدیک است بنابراین می توان روی بازار محصولات کلم مانند گل کلم و کلم بروکلی حساب باز نمود.
فصل کلم برگ با مصرف عمده آن همراه است، بنابراین بهتر است قبل از رسیدن محصول برای صادرات آن پیش نیازهای آن را فراهم نمود تا هنگام ارسال به مشکلات برخورد نکنید. هنگام اسال باید محصولاتی که یک دست هستند ارسال شود و محصولی که از نظر ظاهری یک دست نباشد جالب به نظر نمی رسد.