صادرات کلم برگ در سبد صادراتی

آیا صادرات کلم برگ را در سبد صادراتی در فصل زمستان انجام داده اید؟ آیا از مقاصد مختلف کلم برگ آگاهی دارید؟

بیشتر بخوانید: فروش کلم پیچ صادراتی

کلم برگ هر ساله با آمدن فصل پاییز به کشورهایی همسایه نظیر عراق، امارات و روسیه به صورت بسته بندی و سورت شده ارسال می شود.

آیا می دانید این کشورها همیشه از ایران واردات عمده داشته اند و این نیاز در فصل پاییز و زمستان بیشتر از قبل می شود.

بهتر است کلم برگ را طوری ارسال نمایید که بعد از رسیدن به مقصد تا زمان بیشتری باقی بماند نه اینکه صرفا برسد به مقصد.

اگر ماندگاری محصولات ارسالی شما کوتاه باشد امکان اینکه دیگر از شما جنس نخرند بیشتر می شود بنابراین مراقب این مساله باشید.