صادرات کلم برگ بنفش به ارمنستان

آیا از میزان صادرات کلم برگ بنفش و گل کلم صادراتی به کشورهای cis مانند ارمنستان اطلاع دارید؟ این کشور از خریداران کلم برگ بنفش و کلم برگ سفید از ایران است.

صادرکنندگان باید در هنگام تجارت به محصولات سایر رقبا دقت کنند تا از نطر بسته بندی و قیمت متضرر نشوند.

ارمنستان از مشتریان همیشگی کلم برگ ایران است. با توجه به همسایگی ما با ارمنستان و فاصله کم با این کشور می توانیم خیلی بیشتر و بهتر محصولات خود مانند کلم برگ و هویج زردک را به این کشور صادر کنیم.