صادرات انواع گل کلم ایرانی

چرا انواع گل کلم ایرانی به منظور صادرات مطرح شده و شرکت های زیادی توانسته اند برای فروش آن در دیگر کشورها اقدام کنند؟

بیشتر بخوانید: فروش کلم پیچ صادراتی

کلم سفید صادراتی همانند دیگر سبزیجات در ایران با کیفیت بسیار عالی کشت شده و برداشت می شود.

زیرا هم در مناطق مطلوب تولید شده و هم با توجه به این که صادرات کلم پیچ صادراتی مد نظر است تمامی استانداردها در مورد آنها رعایت می شود.
به همین دلیل در حال حاضر شرکت های ایرانی توانسته اند محصول زیادی را به بازار جهانی عرضه داشته و صادرات راضی کننده ای از آنها داشته باشند.