زرشک پفکی اعلا و دفع سنگ کلیه ادعای جدید پزشکان است

گونه های مختلفی از جنس بربری که در سرتاسر جهان یافت می شوند برای اهداف خاصی کشت و پرورش می یابند.

به عنوان زرشک پفکی اعلا و زرشک وحشی، عمدتاً برای آبگیری در صنایع غذایی و به عنوان دارو استفاده می شود.

حقایق تغذیه ای زرشک (میوه Berberis vulgaris)
میوه زرشک ولگاریس ترش است و حاوی مواد مغذی مختلفی از جمله دکستروز، فروکتوز، اسید مالیک، اسید تارتاریک، اسید سیتریک، پکتین و رزین است.

همچنین سرشار از ویتامین های C و A، کلسیم، آهن و پتاسیم 19، 20 است. در میوه Berberis vulgaris غلظت آهن، روی، مس و منگنز 2650 میلی گرم بر کیلوگرم، 27.5 میلی گرم بر کیلوگرم، 33.7 میلی گرم تخمین زده شده است. /kg و 58.6 mg/kg به ترتیب 18. تجزیه میوه Berberis vulgaris نشان می دهد که این میوه دارای 79.6 درصد رطوبت، 1.16 درصد چربی، 2 درصد پروتئین، 16.24 درصد کربوهیدرات و 0.99 درصد خاکستر است.

مقدار آنتوسیانین 281 میلی گرم در لیتر 21 برآورد شده است.

فواید زرشک
کاربردهای دارویی زرشک (Berberis vulgaris) در طب چینی به بیش از 3000 سال قبل و در برخی از کشورها به بیش از 2500 سال پیش برمی گردد.

22. بربرین، یک آلکالوئید ایزوکینولین، عضوی از کلاس پروتوبربرین های طبیعی است (شکل 2)، می تواند اثرات مختلفی از جمله فعالیت های آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، کاهش دهنده قند خون، کاهش فشار خون و کاهش چربی خون داشته باشد.

بربرین به طور گسترده در طب آیورودا و چینی مصرف می شود 26، 27، 28.

بربرین از قسمت های مختلف این گونه ها مانند ریشه، ساقه، پوست، میوه و ریزوم 27 جدا شده است.

استفاده سنتی از ریشه، پوست، برگ و میوه زرشک به عنوان یک تعدیل کننده ایمنی و عامل ضد میکروبی و همچنین درمانی برای مشکلات سیستم عصبی مرکزی، قلبی عروقی، گوارشی، غدد درون ریز و کلیوی در دو مطالعه فارماکولوژیک نشان داده شده است.

مقالات اخیر منتشر شده با استفاده از آزمودنی های حیوانی و آزمایش لوله های آزمایشگاهی نشان داده است که زرشک و بربرین (ترکیبات اصلی آن) دارای اثرات آنتی اکسیدانی 14، ضد التهابی 30، ضد تومور 31، ضد جهش زایی 32 و ضد دیابتی 14 هستند.

اثرات کاهنده قند خون و کاهش کلسترول آنها 33، محافظت کننده عصبی 34، و اثرات محافظت کننده کبدی 35، به طور علمی توسط مطالعات متعدد ثابت شده است. B. vulgaris ممکن است دارای اثرات پیشگیرانه در عود مصرف مورفین در افراد معتاد باشد.

شواهد in vivo و in vitro نشان می دهد که بربرین هیدروکلراید اثرات مفیدی بر کولیت 39 دارد.