خرید گل کلم عمده برای تولید ترشی

آیا از مصارف مختلف گل کلم اطلاعی دارید؟ خرید گل کلم عمده برای تولید ترشی استفاده فراوانی دارد. گل کلم برای تولید ترشی در درجه های مختلف استفاده می شود. برای ترشی مخلوط از گل کلم با کیفیت و درجه یک استفاده می کنند واز گل کلم درجه 2 برای تهیه ترشی لیته استفاده می کنند. گل کلم انواع متفاوتی دارد که در کشور ما گل کلم سفید بیشتر مصرف و محبوبیت دارد. گل کلم بنفش ایتالیایی و گل کلم زرد از انواع گل کلم هستند.