خرید گل کلم سفید برای ساخت ترشی

آیا خرید گل کلم سفید برای ساخت ترشی را بصورت عمده خریداری کرده اید؟ گل کلم از محصولاتی سرما دوستی است که در کشور ما در نیمه دوم سال بصورت عمده کشت و برداشت می شود.
برای تولید برتر و باکیفیت این محصول بهتر است از بذرهایی استفاده شود که محصول صادراتی تولید می کنند. گل کلم در انواع درجات در انواع ترشی استفاده می شود. گل کلم سفید نسبت به قرمز مصرف بیشتری دارد. گل کلم در ترشی از مواد اولیه ای محسوب می شود که همیشه باید موجود باشد.