خرید گل کلم برای صادرات به ارمنستان

آیا خرید گل کلم برای صادرات داشته اید؟ آیا از صادرات به ارمنستان اطلاعی دارید؟ خریداران باید توجه بالایی به مشتریان خود داشته باشند و آنها را به خود وفادر کنند اما چگونه؟ با ارسال محصولاتی که مشتری وقتی از محصولات آنها استفاده می کند احساس رضایت از خرید از فکر و ذهن او بوجود آید که وقتی دوباره به مرکز خرید می رود زمانی که محصول شما را می بیند بدون فکر و ناخودآگاه دست خود را به سمت محصول شما بردارد و ان را محصولی مرغوب و درجه یک تلقی کند.