خرید کلم پیچ سفید برای گرجستان

آیا از مصرف کلم پیچ سفید در کشور گرجستان اطلاع دارید؟ آیا از نحوه خرید کلم پیچ سفید برای گرجستان اطلاع دارید؟

کشور گرجستان از کشورهای شوروی سابق است که از مصرف کنندگان کلم پیچ سفید است.

  • بیشتر بخوانید: کلم

این کشور از مصرف کنندگان گل کلم و کلم پیچ به حساب می آید. این نکته را باید یادآور شد که برای صادرات کلم باید بسته بندی مناسبی داشته باشیم و از کانتینرهای یخچال دار استفاده کنیم تا ریسک ارسال کم و یا از بین برود.