خرید کلم پیچ سفید برای امارات

آیا کلم پیچ سفید را به امارات صادر کرده اید؟ آیا خرید کلم پیچ را برای صادرات انجام داده اید؟

کشور امارات از کشورهای حاشیه خلیج فارس است که مانند سایر کشور عربی بازار مصرفی خوبی است.

تاجرانی که در حوزه صادرات و تجارت میوه و صیفی جات فعالیت دارند می توانند کشور امارات را جزو مقاصد صادراتی خود در نظر بگیرند. این کشور مصرف کننده و خریدار کلم پیچ بنفش و سفید از ایران است.

  • بیشتر بخوانید: کلم