خرید کلم سبز صادراتی مرغوب برای اوکراین

آیا قصد خرید کلم سبز صادراتی مرغوب برای اوکراین را در برنامه خود دارید؟ اوکراین شاید مانند روسیه سردسیر نباشد ولی جای خودش و با آمدن فصل سرما چیزی از روسیه کم ندارد. اوکراین از مصرف کنندگان عمده انواع کلم مانند گل کلم می باشد که با ایران روابط تجاری خوبی دارد و محصولات غذایی به این کشور صادر شده است.
با توجه به فاصله این کشور با ایران حتما هنگام ارسال می توانید بار در سردخانه شوک دهید تا اطمینان خاطر بیشتری داشته باشید. هنگام خرید و صادرات دقت کنید که کلم ها عاری از هرگونه حشرات باشند وگرنه محصول شما برگشت می خورد.