خرید کلم بنفش صادراتی به روسیه

آیا تا به حال کلم بنفش به روسیه صادرتی داشته اید؟ کشاورزان ایران از جمله کشاورزانی هستند که می توانند بهترین کلم ها را با بهترین کیفیت تولید کنند.

همچنینی این توانایی را دارند که محصولاتشان را وارد بازارهای بزرگی کنند ولی حتما باید بازاریابی خوبی انجام دهند.

نکته این است که هستند کشورهایی که با بسته بندی مناسب و مشتری پسند در بازار رقابت مشتریان را از آن خود کردند. ما باید محصولات خود را با بسته بندی مناسبی ارسال کنیم تا ارزش افزوده ی بیشتری نصیب خود کنیم.