خرید کلم برگ برای صادرات به قطر

آیا از میزان خرید و مصرف کلم برگ در قطر اطلاع دارید؟

آیا می دانید کشور قطر چه مقدار به کلم پیچ و سایر صیفی جات برای صادرات احتیاج دارند؟

کشور قطر با توجه به مصرف خوب پیاز سفید جیرفت مردم این کشور از صیفی جات بازار خوبی برای صادرات کلم برگ به حساب می آید.

این کشور با توجه به نزدیکی به ایران می تواند پیاز سفید اصفهان مورد نیاز خود را از ایران تامین کند. فقط کافی است محصولی با کیفیت را صادر کرد.