خرید و فروش گل کلم برای روسیه

آیا نیاز به خرید و فروش گل کلم برای روسیه دارید؟ آیا از میزان تجارت این محصول در آن کشور اطلاعی دارید؟ کشور پهناور روسیه یکی از پرتقاضاترین کشورها برای گل کلم و کلم بروکلی می باشد. با رسیدن فصل زمستان قیمت این محصولات رو به افزایش می رود، بنابراین تجار باید صادرات این محصولات را در دستور کار خود قرار دهند.
یکی از مواردی که هنگام ارسال صیفی جات باید به آن توجه کنند نحوه بسته بندی استو اگر بسته بندی خوب نباشد احتمال ضایع شدن محصول بیشتر می شود، وقتی محصول به آنجا می رسد باید تا مدتی تازه و باکیفیت بماند تا فروش رود و صرف اینکه محصول برسد به روسیه کافی نیست. هر قدر توان شما بیشتر باشد بیشتر روی شما حساب باز می کنند.