خرید و فروش کلم بروکلی برای روسیه

آیا خرید و فروش کلم بروکلی به روسیه را تجربه کرده اید؟ امروزه شرکت های بسته بندی و سورتینگ کلم بروکلی را به صورت سبدی و عمده ارسال می کنند.
پیاز سفید جیرفت از سبزیجات بسیار مهم و ضروری برای سایر کشورها می باشد.

کشور روسیه از مصرف کنندگان عمده پیاز سفید اصفهان در طول سال می باشد که این مصرف به دلیل کمبود محصول در فصل سرد زمستان بیشتر می شود بنابراین واردات آن افزایش پیدا می کند.