خرید و فروش کلم بروکلی باکیفیت

آیا خرید و فروش کلم بروکلی باکیفیت را تجربه کرده اید؟ کلم بروکلی مرغوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

بیشتر بخوانید: فروش کلم پیچ صادراتی

کلم بروکلی باید هنگام ارسال از زمین برداشت شود زیرا اگر قبل از ارسال برداشت شود از کیفیت آن تا رسیدن به مقصد کاسته می شود.

حتما این نکته را مدنظر داشته باشید که اگر کلم بروکلی بعد از برداشت تا مدت زیادی به فروش نرسد زرد می شود و دیگر نمی توانید آن را به فروش برسانید و متحمل ضرر می شوید.