خرید و صادرات کلم برگ سفید

آیا تا به حال کلم برگ را برای صادرات خرید کرده اید؟ کلم برگ صادراتی باید در بسته بندی مناسبی ارسال شود تا مشتری پسند باشد.

علاوه بر این باید از لحاظ سایزبندی و کیفیت کلم برگ مناسب و درخور صادرات باشد در غیراینصورت نباید انتظار این را داشته باشیم تا خریدار دوباره رغبت داشته باشد تا از ما خرید کند.

قیمت مبحث بسیار مهمی در صادرات می باشد، باید قیمت متعادل و با کیفیت همخوانی داشته باشد تا در رقابت با کشورهای دیگر محصول صادراتی امکان مانور داشته باشد.