خرید و ارسال کلم برگ برای صادرات

آیا تا به حال دنبال خرید کلم برگ برای صادرات بوده اید؟ قطعا نمی شود هر محصولی به خارج از کشور صادر کرد چرا محصولات صادراتی رقبای بیشتری دارند که تمام اهداف خود را روی گرفتن بازار هدف برای خود می کنند پس ما هم باید تمرکز خود را روی مسائلی بگذاریم که رقبای ما می گذارند از جمله بازار سنجی، قدرت بازار هدف، نحوه بسته بندی محصولات مختلف و بهای تمام شده محصولات و … که مشتری هایی بدست آوریم و آنها را با خدمات بهتر نسبت به دیگران حفظ و گسترش دهیم.