خرید عمده کلم بروکلی به روسیه

آیا بدنبال ارسال صیفی جاتی مانند کلم بروکلی به روسیه هستید؟

کشور سردسیر روسیه بدلیل شرایط جوی و بازار مصرفی که دارد نمی تواند حجم عمده مصرفی کلم پیچ صادراتی را به تنهایی تامین کند و حجم زیادی از کلم بروکلی خود را وارد می کند.

شما می توانید با بازار سنجی خوب کلم بروکلی باکیفیت را با بسته بندی و سورت مناسبی به این کشور در جحم عمده ارسال کنید تا بتوانید به عنوان یک صادرکننده خوب شناخته شوید.