تولید انواع کلم پیچ

آیا تولید کننده های ایرانی می توانند انواع کلم پیچ را در رنگبندی های مختلف تولید کرده و به بازار عرضه دارند؟ آیا در راستای صادرات نیز موفق بوده اند؟
کلم پیچ را ایرانی ها به خوبی می شناسند. زیرا همیشه یکی از سبزیجات مهم در تهیه سالادهای مختلف بشمار می رود. از همین رو همیشه ترکیبات مختلفی از آنها را تهیه و مورد استفاده قرار می دهند.
با توجه به اینکه کلم پیچ رنگ بندی های مختلفی داشته امروزه تولید کننده های ایرانی انواع مختلف آنها به بازار عرضه می دارند تا هر شخص با توجه به نیازش آنها را تهیه کنند. در حال حاضر می توان به دلیل کیفیت مطلوب صادرات انواع کلم پیچ را نیز شاهد بود.
منبع: میوه و تره بار ایران