تجارت عمده کلم پیچ سفید صادراتی

آیا می خواهید تجارت عمده کلم پیچ سفید داشته باشید؟ از انواع کلم پیچ صادراتی اطلاع دارید؟

بسیاری از صیفی جات مختلف صادراتی از جمله گل کلم صادراتی با توجه به مسافت زیادی که تا بازار هدف های مختلف دارند.باید حتما از طریق کانتیرهای یخچال دار ارسال شوند.

بیشتر بخوانید: فروش کلم پیچ صادراتی

این مهم با توجه به فصل متفاوت است بدین منظور در فصل تابستان که هوا به شدت گرم است باید دقت کار را بیشتر کرد تا صادرکننده با یک بی احتیاطی متحمل ضرر نشود و هویج زردک و کلم را سالم و بدون پلاسیدگی به موقع به بازار برسد.