برداشت کلم سفید برای صادرات به روسیه

آیا از زمان برداشت انبوه کلم برای صادرات به روسیه اطلاع دارید؟ کشور سردسیر روسیه از کشورهایی است کخ رابطه تجاری طولانی مدتی با ایران دارد و از ایران در هنگام برداشت انواع کلم برگ سفید، کلم برگ بنفش و گل کلم حجم انبوهی به این کشور صادر می شود. کلم سفید جزو سبد غذایی اکثر مردم روسیه می باشد و خیلی از روسها از آن بسیار مصرف می کنند و حتما این محصول در طول سال باید در روسیه وجود داشته باشد. بازار فودسیتی مسکو مکانی برای معامله انواع کلم برگ می باشد.