استفاده از روغن موتور شور به عنوان روغن سرخ کردنی

روغن موتور یا روغن موتور شور که نام های متفاوتی دارد، یک عملکرد مهم را برای اطمینان از عملکرد روان موتور ماشین شما انجام می دهد.

به طور سنتی، این ترکیبی از روغن پایه و ترکیبات افزودنی خاصی است که اهداف مختلفی را انجام می دهند.

می تواند به روغن کاری قطعات موتور، خنک کردن موتور، تمیز کردن و حاوی آلاینده های گرد و غبار، کاهش اصطکاک و محافظت در برابر سایش و پارگی بیش از حد موتور کمک کند.

با این حال، روغن های موتور مدرن نیز به عملکرد موتور و مصرف سوخت کمک می کنند.

این یکی از دلایلی است که ما اکنون ترکیب مصنوعی و روغن موتور مصنوعی داریم.

اما آنها چه کار می کنند؟ بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

روغن موتور قبلاً یک هدف واحد را انجام می داد روانکاری قطعات موتور. با این حال، روغن موتورهای مدرن کارهای بیشتری انجام می دهند.

روغن

روغن موتورهای مدرن با استفاده از ترکیبات افزودنی روغن و مواد پراکنده مانند شوینده، آنتی اکسیدان، بهبود دهنده شاخص ویسکوزیته، بازدارنده خوردگی، اصلاح کننده های اصطکاک و افزودنی های ضد سایش ساخته می شوند.

این ترکیبات افزودنی چندین هدف را انجام می دهند.

آنها:

  • حفاظت کافی را ارائه دهید و سایش و پارگی موتور را به تاخیر می اندازد
  • از روانکاری موثر قطعات متحرک برای کاهش اصطکاک اطمینان حاصل می کند
  • از موتور احتراق داخلی محافظت می کند
  • آلودگی ها و گرد و غبار را با کمک مواد پخش کننده از موتور پاک می کند
  • به خنک شدن قطعات موتور کمک می کند
  • افزایش مصرف سوخت و ارائه عملکرد برتر
  • از تجمع اسید و خوردگی موتور جلوگیری می کند
  • از تشکیل لجن موتور روی قطعات موتور جلوگیری می کند

اکنون می دانید روغن موتور چه کار می کند. بیایید نگاهی به انواع رایج روغن موتور، یعنی روغن معمولی، روغن ترکیبی مصنوعی و روغن مصنوعی بیندازیم.

روغن موتور با گذشت زمان پیشرفت کرده است و دیگر فقط مخلوطی از روغن پایه و ترکیبات افزودنی روغن موتور و مواد پراکنده نیست.