ارسال عمده کلم بروکلی به روسیه

آیا می خواهید ارسال عمده کلم بروکلی به روسیه را تجربه کنید؟

سبزیجات سبز رنگ مثل گل کلم صادراتی همیشه مورد استفاده مردم دنیا قرار می گیرد که روسیه هم یکی از خریداران عمده آن می باشد.

کلم بروکلی با توجه به فوایدی که دارد در روسیه همیشه به طور عمده مورد تقاضا و ارسال می باشد.

این کلم قیمتی بیشتر از کلم پیچ دارد و نگه داری آن هم سخت تر است و باید هنگام ارسال دمای کانتینر را مراقبت نمایید تا کل محصول از بین نرود.

برای خرید و فروش کلم بروکلی و هویج زردک می توانید از این مرکز استفاده نمایید.