آغاز برداشت گل کلم برای صادرات

آیا از زمان آغاز برداشت گل کلم برای صادرات اطلاع دارید؟

گل کلم از خانواده کلم می باشد که در کشور ما نوع سفید ان به وفور تولید و صادرات می شود.

بیشتر بخوانید: فروش کلم پیچ صادراتی

از مصارف عمده پیاز سفید جیرفت در ساخت انواع ترشی می باشد، حتی از درجه 3 آن استفاده می شود و دور ریخته نمی شود. هنگام صادرات پیاز سفید اصفهان بهتر است گل کلم نه خیلی بزرگ باشد نه خیلی کوچک و اگر در بسته بندی زیبایی گذاشته شود بسیار شکیل تر و بازار سندتر می شود. ولی گل کلم بنفش در ایران جزو سبزیجات کمیاب حساب می شود ولی نوع سفید آن به روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس بصورت عمده صادر می شود.